In situ

integration of a triptych into the depot of a Art and Heritage The Potyze,Ypres
concept: Het werk met als titel “Liquid times” verwijst naar de vloeibaarheid van de tijd. Met regelmaat komen historische thema's opnieuw onder de aandacht of verdwijnen ze . De momenten waaruit tijd bestaat zijn totaal ongelijkwaardig. Sommige zijn veel betekenisvoller dan anderen. Eén moment ervaren we als totaal anders dan alle anderen: het heden. In het heden kiezen we een positie tegen over de tijd. Een golf van gebeurtenissen en feiten overspoelen de mens. Erfgoed registreert en bewaart deze sporen uit het verleden. Ze vertellen over de mens en hoe hij zich verhoud en telkens aanpast aan zijn tijd. In “Liquid Times” staat de golf als symbool voor de tijd en zien we hoe de mens hierin wordt meegenomen en dit probeert te bemeesteren. De titel verwijst ook naar het werk van Zygmunt Bauman “Liquid Times” uit 2007. Hij schrijft over hoe de mens zich minder bindt en zich steeds opnieuw dient aan te passen de veranderende , vloeibare maatschappij. Afhankelijk van de cultuur waarin we worden groot gebracht ervaren we de tijd anders. In diverse culturen is er verschil in de beleving van tijd en verschil in de weergave van de tijdslijn. Vb de Aymara-cultuur: de indiaanse groep lokaliseert deze denkbeeldige abstractie de andere kant op: met het verleden vooruit en de toekomst achter. De tijdslijn is dus niet perse lineair. Het werk Liquid times is een alternatieve tijdslijn geworden. Waarbij de golvende lijn van de Noordzee met eb en vloed symbool staat voor individuele beleving van de tijd. De toeschouwer wordt uitgenodigd een eigen tijdslijn te volgen. Daarin bevraagd hij zijn positie ten aanzien van de geschiedenis, en bepaalt zijn interesse het belang van specifieke segmenten. De tijdslijn is niet lineair, soms verdwijnt de lijn en bepaald de context het verdere verloopt. De lijn bevat uitgewerkte gedetailleerde fragmenten, kleuraccenten, vage suggestieve delen, arabeske lijnen, zachte en harde schetslijnen. Ook de richting waarin de tijdslijn wordt gelezen wordt niet bepaalt. 
Dat de geschiedenis zich herhaalt, is vooral daarom zo leerzaam, omdat zij zich nooit op dezelfdewijze herhaalt. Men kan dus even goed beweren, dat de geschiedenis altijd weer nieuw is–Simon Vestdijk (1898-1971)
Work in progress
Liquid Times part 1  75cm x280cm
Liquid Times part 2  75cm x280cm
Liquid Times part 3 75cm x280cm