Stephanie Leblon
Interview door Kurt Vanbelleghem


Substantie
Vanuit materie, intuïtie en procesmatigheid ga ik te werk. Mijn nieuwgierigheid naar de
wereld leidt tot verkenning en onderzoek. De natuur is een plek waar ik op zoek ga naar
connectie en inspiratie, dit leg ik vast in foto’s. Daarbij is het perspectief belangrijk. Zien
vanuit een positie van waaruit we anders niet kijken. Het gaat daarbij niet om de grootsheid
en de uitstraling. Ik focus op zaken waar we bijna altijd aan voorbijlopen. Die foto’s zijn
studiemateriaal.


Diepte
Mijn werkmethode is zeer organisch, ik gebruik de traagheid van het medium verf. Ik ben
ook bijna altijd met een 10-tal werken tegelijkertijd bezig, waarbij ik doorheen de tijd laag op
laag aanbreng. Er is een beginpunt, een lijn die uitgroeit tot de verbeelding van een plant.
Iedere laag die ik daarna aanbreng, is een ingreep waarbij de vorm door de gelaagdheid
vervaagt, verdicht en één geheel wordt. Net zoals bij een tetrix spel, waar de blokken
wanneer ze perfect aansluiten verdwijnen, zo verdwijnt ook de ene laag na de andere als het
ware in het schilderij. Soms zijn de ingrepen kleinschalig, soms impactvol, steeds opnieuw,
totdat de verf in en tussen de lagen het finale beeld doet ontstaan.


Symfonie
Compositie kan gezien worden als een basisprincipe in mijn werk. Die compositie is al
aanwezig bij het maken van de inspiratiefoto’s. Compositie stuurt ook het proces tussen de
inspiratiefoto en het eindbeeld aan. De foto’s gaan mee tot het laatst maar ze kunnen
wisselend ingezet worden. Ik componeer verschillende foto’s door elkaar, in één schilderij
zitten vaak meer dan 4 inspiratiebeelden verweven. Soms wordt een foto ingezet voor de
inhoud, soms de vorm, of voor de richting. Zo nemen ze in het volledige proces van het
schilderen een andere positie en betekenis in.


Luminositeit
Het licht in mijn werk komt niet vanuit één lichtbron, maar als het ware van onderuit. Het zit
over het volledige werk en het staat symbool voor zuurstof. Zuurstof is een van de
belangrijkste element om planten te laten groeien, om mijn werk te laten groeien. Ik bouw
dat schilderkundig op door in de onderste lagen met heel veel wit te werken, en dat straalt
doorheen alle andere lagen die erop aangebracht worden. Het staat voor de zuurstof die we
als samenleving nodig hebben.


Perpetuum
In mijn atelier ben ik bezig met een tiental werken tegelijkertijd. En alhoewel ieder werk
autonoom is, zijn ze daardoor wel met elkaar verbonden. Als één werk af is, dan verdwijnt
het uit de ‘familie’ van 10 en start ik onmiddellijk een nieuw werk op. Zo vind je in mijn
atelier voortdurend werken in andere fases van afgewerkt-zijn. Dit proces stuurt mijn
artistieke stijl aan, ik groei organisch mee door deze manier van werken. Mijn evolutie is niet
abrupt, maar eveneens gelaagd. Ieder werk dat af is, vormt zo een nieuwe laag. Mijn oeuvre
is eigenlijk één groot schilderij. Het gaat altijd om het vergroten van die diepte. De
radicaliteit hiervan uit zich in het werk, niet door middel van het werk

Brainblossom: soloshow @ gallery Dewael 15 Antwerpen

Politieke esthetiek
Het esthetische decor dat mijn schilderijen aanbieden, zijn wel degelijk politiek geladen. Mijn
kunst is echter geen demonstratief pamflet of activistisch van aard, terwijl het wel degelijk
uiting geeft aan een sterk geëngageerd positie. De natuur is mijn inspiratiebron en daar
hoort niet alleen schoonheid bij maar ook rampspoed, wanhoop, verwaarlozing en
verwoesting. Door middel van ieder werk richt ik mij tot de toeschouwer met de vraag hoe
we een samenleving kunnen uitbouwen waarbij we streven naar een geconnecteerd zijn,
naar een in balans zijn met de natuur. Mijn werken mogen mooi zijn en ontstaan vanuit een
visie op de mens en de natuur en op manieren om de samenleving te verbeteren.


Containers
Ik benader mijn engagement met de natuur vanuit een holistisch beeld. Ik weiger om te
focussen op één bepaald aspect, zoals klimaatopwarming. Onze omgang met de natuur is op
alle vlakken hoogst problematisch waardoor ik ervan overtuigd ben dat we vanuit een
globale visie moeten ageren. Het gaat mij over alle aspecten van onze connectie met de
natuur. Deze gedachte is bepalend voor de keuze van de onderwerpen in mijn schilderijen. Ik
kies resoluut om uitdrukking te geven aan een door de natuur geïnspireerde esthetische
ervaring. Het schilderij dient als een container te functioneren, waarbij iedere toeschouwer
er zijn eigen betekenis in stopt. Die kan zonder probleem louter ’schilderkunstig mooi’ zijn
en die kan metafysisch disruptief zijn.


Vrijheid
In mijn carrière ben ik steeds bezig geweest om mijn mentale vrijheid te vergroten.
Doorheen mijn parcours heb ik vrijheid bevochten en stukje voor stukje verkregen, schilderij
per schilderij. Elke ontmoeting is voor mij een trigger geweest om vrijheid te
bewerkstelligen. Door los te laten omarm ik mijn ongebondenheid. Nu voel ik me enorm vrij
als ik schilder.